Mobildekning i eksisterende næringsbygg

Har du dårlig mobildekning i ditt næringsbygg finnes det løsninger - blant annet å kontakte dekningsekspertene i OneCo. 

Mobildekning i små til mellomstore lokaler

Vi har flere løsninger for å bedre dekningen i eksisterende næringsbygg. Om utendørsdekningen er god og lokalene er små til mellomstore, er «Cel-Fi Quatra» den mest populære løsningen. Systemet er skalerbart og kan installeres over flere etasjer.

«Cel-Fi Quatra» plukker opp 4G-dekningen utendørs med en utvendig antenne og fører signalene inn i bygget til signalforsterkere. Dette forbedrer både 4G tale og den mobile bredbåndsdekningen. Løsningen er egnet for små til mellomstore lokaler som parkeringskjellere, lagerlokaler og mindre kontorarealer etc.

Dekning i større næringsbygg

For de større næringsbyggene anbefaler vi et anlegg der mobiloperatørene kan koble seg til for å distribuere signalene ut i bygget. Dette er ofte litt større prosjekter der vi kan tilby å være totalleverandør med tilhørende service- og vedlikeholdsavtale. 

OneCo stiller med en dedikert prosjektleder, erfarne montasjeteam, idriftsetting, innmåling og dokumentasjon, samt koordinering med mobiloperatørene Telia, Telenor og ICE. I disse prosjektene er som regel OneCo totalleverandør på hele leveransen; fra design til idriftsatt anlegg med tilhørende service og vedlikeholdsavtale i etterkant. 

OneCo har flere store referanseprosjekter – les mer om disse her.

KOMPLETT LEVERANSE

OneCo kan tilby komplett leveranse fra dekningsanalyse til drift av etablert anlegg.
Vi tilbyr:
Befaring med dekningsmåling og komplett radiodesign
Full planlegging, prosjektering og prosjektledelse
All kontakt og koordinering inn mot mobiloperatørene
Utstyrsleveranse
Installasjon
Idriftsettelse, dekningsmålinger sluttdokumentasjon og driftsavtale