Om OneCo

Ingen kjenner Norge som oss når det gjelder mobildekning. OneCo leverer landsdekkende drift-, vedlikehold- og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting.

OneCo gir deg bedre dekning 
gjennom hele Norge

OneCo Telecom er i dag landets største drifts- og utbyggingsaktør innen mobil og kringkasting. Vi utfører større utbyggingsoppdrag, og vi har døgnkontinuerlig feilrettingsberedskap gjennom hele året i alle landets fylker.

DU FINNER OSS OVER HELE LANDET

OneCo er et konsern som leverer tjenester knyttet til forretningsområder Telecom, Elektro, Automasjon og Elkraft. I tillegg har vi leveranser til nye teknologiområder, som green energy og sikkerhet. Konsernet har ca 2.850 ansatte, omkring 4,5 mrd (2020) i omsetning, og er landsdekkende representert med personell. OneCo har et høyt fokus på kvalitet og miljø, og flere av OneCo-selskapene har ISO 9001 og 14001, samt ulike miljøsertifiseringer.
Våre elektrikere, montører og ingeniører er utplassert over hele landet noe som sikrer kort responstid, høy lokalkunnskap og gir en kostnadseffektiv og sikker leveranse til våre kunder. OneCo har de mest erfarne ingeniørene i mobilbransjen, og mange har vært med siden GSM teknologiens barndom i 1993 og frem til den nå pågående 5G utbyggingen. Basert på vår erfaring og unike kompetanse bidrar vi til større robusthet, høyere oppetid og sikrere drift for våre kunder.
Vi jobber daglig med kartlegging, analyse og optimalisering av problemområder innenfor dekning både innendørs og utendørs, og vi har våre ingeniører og montører i alle landets fylker.
Våre kunder er private, bedrifter og offentlig sektor som daglig mottar gode råd og løsninger for bedre dekning.